Privatlivspolitik

Velkommen hos Dorthe Kirkebække, St. Kongensgade 99, 1264 København K, info@kirkebaekke.dk.

Et forløb starter med kontakt til klinikken, f.eks. via SMS, E-mail eller telefon. Dernæst følger første konsultation og eventuelt efterfølgende konsultationer. I dette forløb, primært ved første konsultation, indhenter jeg oplysninger for at kunne identificere dig som klient og for at kunne planlægge konsultationen. Som en del min konsultation noterer og behandler jeg oplysninger om dig.

Et undervisningsforløb starter med kontakt til klinikken, f.eks. via SMS, E-mail eller telefon. Dernæst følger en aftale om undervisningens afvikling. I dette forløb indhenter jeg oplysninger for at kunne identificere dig. Som en del min undervisning noterer og behandler jeg oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandles?

Jeg noterer følgende kontaktoplysninger: Fornavn og efternavn, adresse, E-mail og telefonnummer. Jeg bruger disse oplysninger til kontakt med dig og til administrative funktioner. Ved forløb fører jeg en journal for dig. I journalen noterer jeg de oplysninger om dine helbredsmæssige forhold som er relevante og nødvendige for konsultationen. Jeg kan også notere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt om helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Ved forløb videregiver jeg kun helbredsoplysninger om dig med dit samtykke. Dette kan eksempelvis være relevant hvis din konsultation kan drage fordel af at jeg kommunikerer med eksempelvis læge, talepædagog, fysioterapeut og sanglærer.

Jeg udveksler oplysninger med betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din konsultation helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. et teater eller en kommune, videregiver jeg de oplysninger der er nødvendige for at gennemføre betalingerne til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Jeg opbevarer journal og andre oplysninger i 5 år fra det seneste notat i journalen eller undervisningsforløb.

I særlige tilfælde kan oplysningerne opbevares længere.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Jeg kan give dig indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at du kontakter info@kirkebaekke.dk.

Hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

Hvis du mener, at der er fejl i oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, kan du bede om at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores konsultation af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.